GENETYKA POPULACJI I METODY HODOWLANE PDF

Synergy factors in the analysis of lamb survival. Metody hodowlane i genetyka populacji A well-known mutation in RYR1 alters distribution of adipose tissue in gilts. Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach: Detection of pig genome regions determining production traits using an information theory approach. Archiv Tierzucht 58, Cytological quality of milk of primiparous cows kept in cubicles bedded with separated manure.

Author:Nabar Misida
Country:Iceland
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):12 June 2016
Pages:81
PDF File Size:8.37 Mb
ePub File Size:7.7 Mb
ISBN:773-1-89781-535-9
Downloads:31928
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DashicageRodzaje macierzy i podstawowe operacje na macierzach 1. Macierz odwrotna 1. Ekstrema funkcji 1. Podstawy probabilistyczne 2. Twierdzenie Bayesa 2.

Zmienna losowa 2. Korelacja i regresja 2. Zmienna losowa dwuwymiarowa 2. Podstawy statystyczne 3. Parametr populacji i jego estymator 3. Cechy estymatora 3. Test statystyczny 3. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja 3. Model klasyfikacyjny 3. Rodzaje klasyfikacji 3. Typy modeli klasyfikacyjnych 3. Metoda Monte Carlo 3. Model losowy 3. Genetyczna struktura populacji 4. Frekwencja genotypu i allelu 4. Jedna para alleli 4. Seria alleli 4.

Kojarzenie nielosowe 4. Zmiana frekwencji allelu 5. Migracja 5. Mutacja 5. Selekcja 5. Frekwencja allelu 5. Selekcja i mutacja 5. Dominowanie kompletne - selekcja przeciw genotypowi recesywnemu 5. Kojarzenia nieregularne 6. Kojarzenia regularne 7. Frekwencje alleli 7. Dystans genetyczny 8. Markery genetyczne i ich wykorzystanie w genetyce populacji 8. Depresja inbredowa i heterozja 9. Depresja inbredowa 9.

Heterozja 9. Detekcja QTL 9. Zaawansowanie detekcji QTL 9. Parametry genetyczne Parametry jednej cechy Wyznaczanie wag ekonomicznych Analiza wielocechowa Inne modele mieszane w metodzie BLUP Cecha progowa Modele analizy cech progowych Model liniowy Model logitowy Model probitowy

LIVADA GRADINA SI VIA PDF

Genetyka populacji i metody hodowlane

.

DY294 MANUAL PDF

Genetyka populacji i metody hodowlane

.

HP 2540P SPECS PDF

Genetyka populacji i metody hodowlane hodowla

.

CMR FRACHTBRIEF MUSTER PDF

.

Related Articles